obowiązujący od 27.05.2020 r.

Określenie sprzedawcy

Właścicielem Sklepu jest: Fajne Rzeczy Julia Biskupska
z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 20/64
NIP:  9482418345 REGON: 383005650
Tel. +48 577 944 407 E-mail: info@fajnerzeczy.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep], służy składaniu zamówień na ofertę dostępną na stronie, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcami rzeczy (towaru) a Sklepem  na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Przez Nabywcę / Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary, które uprzednio za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.fajnerzeczy.eu zostały zamówione i opłacone przez Nabywcę.
 3. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22(1) KC, dokonującą zamówienia i opłacenia towaru poprzez sklep internetowy: www.fajnerzeczy.eu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 4. Regulamin zgodnie z art.384 KC jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem a Nabywcą.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.
 8. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 9. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 

§ 2 Sklep internetowy

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 2. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym, jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.
 4. Sklep internetowy udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego konta klienta, poprzez rejestrację. Składając zamówienie przy użyciu swojego konta, klient nie musi każdorazowo podawać swoich danych.
 5. W celu założenia konta klienta należy dokonać rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie sklepu internetowego, formularza rejestracyjnego.
 6. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia konta i składania zamówień za jego pośrednictwem.
 7. Formularz wymaga podanie prawdziwych danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane zamówienia.
 8. Dostęp do konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od tego momentu jest ono aktywne i można z niego korzystać.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez stronę www.fajnerzeczy.eu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Nabywca lub Konsument może zasięgnąć informacji o produktach lub zamówieniu telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 4. Odbiór osobisty z siedziby firmy nie jest możliwy.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 7. Do zapoznania się z ofertą sklepu internetowego, służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.
 8. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka”, po wcześniejszym jego  wybraniu. Opcja „Dodaj do koszyka” znajduje się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku. System przechodzi do zawartości koszyka, po wcześniejszym kliknięciu w opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”, gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje „Dalej”.
  a) Krok 1. Okno podsumowanie: Pokazuje wybrany towar, w wybranej wersji kolorystycznej, ilości sztuk oraz cenie.
  b) Krok 2. Okno logowania: System daje możliwość stworzenia konta lub zalogowania się w systemie.
  c) Krok 3. Okno adresu: System zaleca wprowadzenie adresu rozliczeniowego lub/i adresu dostawy. W tym oknie można dodać również komentarz do zamówienia, tj. zmiana wymiarów, wcześniejsze ustalenia mailowe, zmiany w zamówieniu.
  d) Krok 4. Okno wysyłka: System generuje możliwe opcje wysyłki, wraz z wiążącymi cenami. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską DPD, FedEx, InPost lub Poczta Polska w formie:
  – wysyłka kurierem po przedpłacie na konto
  – wysyłka za pobraniem .
  e) Krok 5. Okno płatność: Po dokonaniu wyboru wysyłki zamówienia, system daje możliwość wyboru rodzaju płatności za zamówienie. Moment zaksięgowania środków na koncie jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem/ Nabywcą a Sprzedającym i równocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4 Dostawa zamówienia

 1. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.
 2. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem, odbiór wymaga pisemnego pokwitowania.
 3. Z chwilą wydania towaru Nabywcy/Konsumentowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze. Kurier zobowiązany jest zaczekać przez czas niezbędny do dokonania sprawdzenia stanu paczki przez Nabywcę/Konsumenta. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego.
 4. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, w przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem info@fajerzeczy.eu  oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z przewoźnikiem w terminie do 7 dni. Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Nabywca/Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  – uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  – niekompletności przesyłki,
  – niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. RADZIMY NIE ODBIERAĆ  WÓWCZAS TOWARU!!!
 6. W przypadku, gdy Nabywca/Konsument odbierze USZKODZONĄ przesyłkę należy niezwłocznie (nie później niż w dniu odbioru przesyłki) spisać protokół szkody z kurierem oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione firma  nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone przesyłki.
 7. Usługa transportu z wniesieniem świadczona jest przez firmy kurierskie dla paczek o wadze do 30 kg. 
 8. Dostawca może odmówić wykonania Usługi z wniesieniem w sytuacji kiedy dostawa nie jest możliwa na skutek ograniczonego dostępu do pomieszczenia wskazanego przez Kupującego.

§ 5 Realizacja zamówienia i płatności

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 2. Punkt 1, § 5 –  nie dotyczy zleceń realizowanych na zamówienie – w tym przypadku termin realizacji ustalany jest z Kupującym e-mailowo, nie dłużej jednak niż 40 dni roboczych.
 3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, okres realizacji zamówień może się wydłużyć. Nabywca, w takim wypadku, zostanie poinformowany o zmianie daty wysyłki zamówionych produktów.
 4. Wysyłka zamówień z zakładki „Wyprzedaż”, odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 5. Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem. Maksymalna kwota pobrania wynosi 1 000 zł.
 6. Towary realizowane na indywidualne zamówienie wymagają 100% przedpłaty.
 7. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
  Fajne rzeczy Julia Biskupska 77 2490 0005 0000 4000 8036 8975 Alior Bank lub po wygenerowaniu linku do płatności DOTPAY*
  _______
  *DOTPAY to instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, które są alternatywą dla tradycyjnych przelewów bankowych. Jesteśmy pośrednikiem między płacącym a sklepem internetowym, dzięki czemu płatność przebiega niemalże w „czasie rzeczywistym”, co nie wymaga oczekiwania na zaksięgowanie przelewu przez bank. Działa 24h/dobę – niezależnie od pory dnia czy nocy, płatność trafia od razu do Sprzedawcy. 

§ 6 Reklamacje

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub wadą prawną zakupionego  przez Nabywcę towaru. (rękojmia za wady fizyczne towaru  – art. 556-576 kodeksu cywilnego).
  Nabywca z tytułu rękojmi może żądać od sprzedawcy:
  – bezpłatnej naprawy,
  – wymiany towaru na nowy,  
  – obniżenia lub zwrotu ceny
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Nabywca powinien skontaktować się ze Sklepem opisując wady fizyczne towaru i odesłać do Sklepu reklamowany towar. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar: Fajne Rzeczy Julia Biskupska ul. Doktora Perzyny 99, 26-700 Zwoleń. 
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.  Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu.
  Pobierz plik
 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

§ 7 Ostąpienie od umowy

Podstawa prawna – ustawa Prawa Konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 ).

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, również drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  Pobierz plik
 2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do siedziby Sklepu lub wskazanego miejsca, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wartość rzeczy która jest zarysowana, ubrudzona, nie posiada zawierających w chwili dostawy nalepek producenta, pomniejsza się o 50 % . Konsument otrzymuje 50 % dokonanej wpłaty za zwracaną rzecz.
 8. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku Nabywcy, który nabywa dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 9. Zwrotom nie podlegają rzeczy  robione na indywidualny zamówienie Konsumenta (zmiana standardowych wymiarów, indywidualne projekty)
 10. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. W przypadku zwrotów, reklamacji oraz wymiany towaru wymagamy podobnego sposobu pakowania  do tego,  jak został zapakowany – jest to podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu, a niewłaściwy sposób pakowania, skutkujący brakiem zabezpieczenia produktów na czas transportu i zniszczeniem, powoduje odmowę przyjęcia zwrotu, reklamacji bądź wymiany towaru.
 11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne porzucone przez firmy kurierskie, które nie zostały imiennie podpisane przez pracowników Naszej firmy.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. W wyniku złożenia zamówienia  –  Sprzedawca – uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie  w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę, która jest ich administratorem.
 2. Prowadzący sklep internetowy nie udostępniają danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych, prawem ich sprostowania  lub usunięcia. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt, e-mailem na adres: info@fajnerzeczy.eu

§ 9 Inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j.), ustawy Prawa Konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 ).

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

______________________________