POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zawarta na stronie Polityka prywatności ma charakter informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez Spółkę Fajne Rzeczy Sp. z o.o. pod adresem internetowym https://www.fajnerzezczy.eu (zwany dalej „Sklepem”), który jest prowadzony przez Fajne Rzeczy Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie ul. Chmielna 2/31 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958954 NIP:  5252898954, REGON: 521443961

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fajne Rzeczy Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie ul. Chmielna 2/31 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958954 NIP:  5252898954, REGON: 521443961

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania zamówień składanych w Sklepie, rozpatrywania reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdemu użytkownikowi, który podaje swoje dane osobowe w Sklepie przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

4. Sklep korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, z tego względu Administrator udostępnia podane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostarczenie przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku korzystania w Sklepie ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia uzyskane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie. 

6. Do przetwarzania przez Administratora mogą posłużyć następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator danych może przetwarzać również nazwę firmy, jak również numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

7. Podawanie danych osobowych, które wymienione zostały w poprzednim punkcie jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Wymagane do zawarcia umowy sprzedaży dane są wskazane uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie.

Ochrona danych osobowych

1. Sklep fajnerzeczy.eu  gwarantuje poufność wszystkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych użytkowników korzystających ze Sklepu, stosowany jest protokół SSL.

3. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie. Użytkownicy Sklepu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służącym do logowania się w Sklepie.

4. Dane osobowe są gromadzone ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione  oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie Sklepu internetowego.

Pliki cookies 

1. Pliki Cookies to małe informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer oraz gromadzone po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu online (np. na dysku twardym komputera lub też na karcie pamięci smartfona). 

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez użytkownika ze strony Sklepu w następujących celach:
a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i wskazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych, którymi wypełniane są formularze zamówień lub danych logowania do Sklepu;
d) optymalizacji korzystania ze strony Sklepu;

3. Ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznacza, że Klient wyraża zgodę, aby pliki cookies Sklepu zapisywane były na jego urządzeniu.

4. Wyłączenie korzystania z plików cookies w przeglądarce może ograniczyć sposoby użytkowania serwisu internetowego (w szczególności dokonywanie zakupów w serwisie).

5. Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne, które są anonimowe a związane z korzystaniem ze Sklepu (są to tzw. logi – adres IP, domena). Służą do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym – pliki cookies związane z gromadzeniem anonimowych statystyk Google Analytics. Dane nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu. Logi nie są również ujawniane.